Ymwadiad

Bwriad y wefan hon yw darparu gwybodaeth gyffredinol ar Gyngor Cymunedol Blaenhonddan, ac ar amrywiaeth o destunau eraill gall fod o ddiddordeb i’r cyhoedd. Gwnaethpwyd ymdrechion rhesymol, a gwneir eto yn ystod cynnal y wefan, i gyflwyno gwybodaeth a data cywir, cyfoes a chlir.

Ni ellir y Cyngor sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon, neu o unrhyw ddolennau dangoswyd ar y wefan hon, yn hollol gywir neu heb elfennau niweidiol. Y chi sy’n gyfan gwbl gyfrifol am gymryd rhagofalon meddalwedd, ac i wirio unrhyw wybodaeth sy’n dod o unrhyw ffynhonnell ar wahân i Cyngor Cymunedol Blaenhonddan.

Ceidw Cyngor Cymunedol Blaenhonddan yr hawl i newid neu ddileu gwybodaeth neu ddeunydd unrhyw amser, heb rybudd neu drafodaeth o flaen llaw. Ceidw hefyd yr hawl i gymryd meistrolaeth olygyddol o unrhyw ddeunydd cynigwyd gan eraill i ymddangos ar y wefan hon.