Llogi a Archebu

LLOGI AC ARCHEBU

Adolyga’r Cyngor Cymunedol ffioedd am ddefnyddio ei gyfleusterau yn flynyddol. Os oes unrhyw ymholiadau, dylid cysylltu â Chlerc y Cyngor – manylion cyswllt ar y dudalen GARTREF.

Ffioedd Llogi Canolfan Gymunedol 2019-2020

Rhannwyd y diwrnod i dri rhan – bore, prynhawn, nos. Y mae sesiynau nos yn gorffen erbyn 9.00y.h. Gweler prisiau isod, macsimwm 4 awr y sesiwn.

Cost Gweithgaredd

Ffi Logi Cymunedol – Neuadd     £15.00

Ffi Logi Cymunedol – Ystafell cyfarfod    £10.00

Taliad ychwanegol Dydd Sul        £8.00

Defnydd o Gawodydd a Thoiledau – Cilffriw    £30.00

Defnydd o Gae Pêl-droed Cilffriw £15.00

Defnydd o Gae Pêl-droed Waunceirch (Hŷn) £15.00

Defnydd o Gae Pêl-droed Waunceirch (Iau) £10.00

Pob math o barti a digwyddiadau eraill   £42.00

Taliad ychwanegol Dydd Sul        £8.00

Digwyddiadau nad ydynt yn gysylltiedig â’r gymuned – Wedi llogi gan gyrff allanol ac phethau masnachol                   £14.00 yr awr neu rhan o’r awr.

Cynnig arbennig – Partïon a Digwyddiadau wedi archebu yng Nghanolfannau Cymunedol Aberdulais, Caewern, Cilffriw, Llangatwg £30.00

Codir TAW (ar y cyfradd safonol sef 20%) ar ben y prisiau uwchben os yn llogi Canolfan Gymunedol Owain Glyndwr. Rhif TAW 840 4736 33

 

Amodau

  • Y mae hi’n bolisi gyda’r Cyngor ni chaniateir diodydd alcohol yn eu hadeiladau heb ganiatâd penodol. Os dymunwch gwerthu alcohol, bydd angen Ffi Trwydded Alcohol gyda’r llogwr oddi wrth CBSCNPT.
  • Bydd angen blaendal o 50%, pan rydych yn trefnu’r llog, ar gyfer unrhyw digwyddiad unigol. Disgwylir i logwyr rheolaidd talu o flaen llaw “ar y diwrnod”.
  • Llog ar gyfer digwyddiadau arbennig i barhau ar ôl 9.00 y.h., gyda chaniatâd o’r Cyngor yn unig, ffi llogi i’w chodi o awr i awr un ôl yr un gyfradd.

Cefnoga’r Cyngor digwyddiadau sy’n cefnogi elusennau sy’n fanteisio preswylwyr ardal Cyngor Cymunedol Blaenhonddan. Os nod eich digwyddiad yw i gefnogi ein preswylwyr, os gwelwch yn dda ysgrifennwch at y Cyngor ac ystyrir gostwng pris y digwyddiad.

 

 

Ymholiad Bwcio

Enw (gofynnol)

E-bost (gofynnol)

Rhif ffôn

Ymholiad