Canolfannau Cymunedol

Canolfannau Cymunedol

Mae’r Canolfannau Cymunedol ar gael i’r cyhoedd neu i fudiadau llogi. Gweler manylion ffioedd y Cyngor ar dudalen Llogi ac Archebu y wefan. I logi canolfan neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chlerc y Cyngor ar 01639 632436 neu e-bostiwch blaenhonddancc.project@btconnect.com

 • Canolfan Gymunedol Aberdulais

Cefn yr Allt,

Aberdulais,

Castell-nedd SA10 8HE

 • Canolfan Gymunedol Bryncoch

Prif Heol

Bryncoch,

Castell-nedd SA10 7TT

 • Canolfan Gymunedol Llangatwg

Heol Cwmbach

Llangatwg,

Castell-nedd SA10 8AR

 • Canolfan Gymunedol Caewern

Heol Illtyd

Caewern,

Castell-nedd SA10 7SF

 • Canolfan Gymunedol Cilffriw

Heol Newydd,

Cilffriw,

Castell-nedd SA10 8LL

 • Canolfan Gymunedol Owain Glyndwr, Waunceirch

Llwyn Helyg,

Waunceirch,

Castell-nedd SA10 7BZ

Mae canolfannau cymuned y Cyngor yn cartrefu ystod eang o weithgareddau a mudiadau gan gynnwys y dilynol:

 • Grwpiau Sefydliad y Merched
 • Grwpiau rhieni a phlant a Chylch Meithrin
 • Partïon Penblwydd
 • Clybiau carate a chrefft ymladd
 • Clybiau Hen Bobl
 • Clybiau Ieuenctid
 • Corau
 • Dosbarthiadau Hobïau
 • Dosbarthiadau Dawnsio
 • Grwpiau Cefnogaeth
 • Cyfarfodydd Pleidiau Gwleidyddol
 • Cyfarfodydd Cyngor

 

Meysydd Chwarae a Chaeau Chwarae

Mae gan y cyngor chwe maes chwarae sef Ynysygerwn, Cilffriw, Llangatwg, Caewern, Parc Leiros a Bryncoch. Mae hefyd cae pêl-droed ym Mharc Cilffriw ac ardal cicio pêl o gwmpas yn Llangatwg. Anfonwch ymholiadau ynghylch defnydd cae pêl-droed Cilffriw at Glerc y Cyngor.

 

Gweithgareddau Cyngor a Chyllid

Y mae’r Cyngor yn cynrychioli’r gymuned leol ar sawl fater, yn cysylltu â ac yn gwneud cynrychiolaethau yn rheolaidd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Llywodraeth Cymru, Heddlu De Cymru a sawl fudiad arall. Y mae hawl statudol gan y cyngor i’w gael ei ymgynghori ynghylch rhai materion, yn nodedig cynllunio, priffyrdd a phroblemau amgylcheddol eraill.

Y mae’r cyngor hefyd yn cefnogi mudiadau eraill trwy grantiau, a thrwy cynnig cymorth gyda’u gweithgareddau, lle bo’n bosibl. Mae’n helpu cynnal 45 o hawliau tramwy cyhoeddus, a chewch gweld map o’r llwybrau cyhoeddus yn adran Llyfrgell y wefan hon.

Bu’r Cyngor yn hyrwyddo Diwrnodau Hwyl yn Waunceirch a Chilffriw, a bu hefyd yn gweithio’n ddiweddar ar rhaglen plannu cennin Pedr gyda ysgolion lleol.

Cyflogir bymtheg aelod o staff yn rhan amser i sicrhau bod yr adnoddau, gweithgareddau a chyfrifoldebau hyn yn cael eu cyflawni’n iawn ar gyfer y cymuned.

Ariannir weithgareddau’r Cyngor gan archeb codir ar bob cartref a chesglir fel rhan o Dreth Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Ar gyfer y flwyddyn 2018/19, yr archeb yw £220,143 sy’n gyfartal â £48 y flwyddyn i bob cartref ym mand D ym Mlaenhonddan.

Arolygir holl weithgareddau a gwario y Cyngor yn flynyddol gan archwilwyr annibynnol apwyntiwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.