Gwybodaeth

GWEITHGAREDDAU AC ADNODDAU’R CYNGOR

 

Yn ardal Blaenhonddan, y Cyngor Cymunedol Blaenhonddan yw’r lefel agosaf o lywodraeth leol i’r pobl, yn cefnogi’r gwasanaethau a’r adnoddau darparwyd gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Y mae’r Cyngor yn gyfrifol am ystod o wasanaethau ac adnoddau sy’n cynnwys chwe chanolfan cymunedol a chwe maes chwarae. Y mae hefyd yn gyfrifol am gerddi ar osod yn Llangatwg.