Croeso

CROESO I WEFAN GYNGOR CYMUNEDOL BLAENHONDDAN

 

Gobeithiwn byddech yn gweld yr hyn y mae’r wefan hon yn rhannu ynghylch y cyngor, gwasanaethau llywodraeth lleol, a gweithgareddau eraill yr ardal yn ddefnyddiol.

Rydym yn diweddaru’r wefan ar hyn o bryd. Os nad yw’r wybodaeth yn gyfoes neu os dydych chi ddim yn llwyddiannus yn darganfod yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi yn y tudalennau dilynol, yna cysylltwch â –

Rowland Lanchbury

Clerc i’r Cyngor

Cyngor Cymunedol Blaenhonddan,

Canolfan Gymunedol Llangatwg

Heol Cwmbach

Llangatwg

Castell-nedd

SA10 8AR

01639 632436

clerk@blaenhonddan-wcc.gov.uk

Mae swyddfa’r Cyngor yng Nghanolfan Gymuned Llangatwg ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 10.00y.b. a 3.00y.p., er mae posibilrwydd y bydd staff yno tu allan i’r oriau hyn. Y mae croeso i chi alw yn y swyddfa i drafod unrhyw fater hoffech godi gyda’r Cyngor.

Yn ogystal â’r wefan hon, dyma wefannau eraill gall fod o ddefnydd i chi –

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd
  • Cyngor Tref Castell-nedd
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru